trennen için Almanca-Türkçe çeviriler:

ayrı · ayrılmak, ayırmak · kaldırmak · bölmek · kesmek · çıkarmak · diğer çevirileri

trennen ayrı

Wenn diese Reise vorrüber ist, werden wir nie mehr getrennt sein.

Bu seyahat bittikten sonra bir daha asla ayrı kalmayacağız.

Wir können getrennt einchecken.

Ayrı ayrı giriş yaparız.

Für ewig getrennt.

Sonsuza kadar ayrı.

trennen ayrılmak, ayırmak

Diese Drohnen sind vom Hive-Bewusstsein getrennt.

O dronlar, ortak bilinçten ayrıldılar.

Willst du dich echt trennen?

Gerçekten ayrılmak istiyorsun?

Genau das will er. Uns trennen.

Onun istediği de bu, bizi ayırmak.

trennen kaldırmak

Jetzt sind wir ein Jahr getrennt.

Ve şimdi bir yıl ayrı kalacağız.

Mr. Chopra, ein Wort trennt Sie noch vom Meistertitel der Goldenen Feder.

Bay Chopra, yeni Altın Kalem şampiyonu olmanıza bir kelime kaldı.

Ich will keinen Tag mehr von dir getrennt sein.

Senden bir gün daha ayrı kalmak istemiyorum.

trennen bölmek

Der Sturm kam und trennte das Land.

Fırtına geldi ve kara parçasını böldü.

trennen kesmek

Ernest Bruyet trennte sich dabei die Oberschenkel-Schlagader durch.

Atın derisini yüzerken, Ernest Bruyet uyluk atardamarını kesmişti.

trennen çıkarmak

Euer Ehren, Zivilbeamte markieren problematische Demonstranten mit roten Stickern, damit sie getrennt werden

Dayanak. Sayın Yargıç, gizli polisler sorun çıkarabileceğini düşündükleri protestoculara kırmızı etiket yapıştırıp