treu için Almanca-Türkçe çeviriler:

sadık · gerçek · bağlı · vefalı · diğer çevirileri

treu sadık

Heute werde ich Treueschwüre meiner treuen Berater annehmen.

Bugün sadık konsey üyelerimin sadakat yeminlerini kabul edeceğim.

Wir MacKenzies sind treue Untertanen.

Biz MacKenzieler tamamen sadık vatandaşlarız.

Sind wir treu?

Biz sadık mıyız?

treu gerçek

Ein echter treuer Bostoner Held.

Gerçek bir Boston kahramanı.

Ein treues Herz macht Wünsche wahr".

Sadık bir kalp dilekleri gerçek kılar.

Ich meine, sie war so unterstützend und Oh, ein treuer, echter Partner.

Demek istediğim, çok destekleyici ve, gerçek, gerçek bir partner oldu.

treu bağlı

Laura und Harold Knight blieben sich treu ergeben.

Laura ve Harold Knight birbirlerine bağlı kaldılar.

Starke Überzeugungen, und er blieb ihnen treu.

Güçlü inançları vardı ve onlara bağlı kaldı.

treu vefalı

Ein treuer Freund.

Vefalı bir dost.