trinken için Almanca-Türkçe çeviriler:

içmek · içki içmek · diğer çevirileri

trinken içmek

Möchten Sie etwas trinken?

Bir şey içmek ister misiniz?

Leckt, trinkt, lutscht!

Yalayın, için, emin!

Du musst etwas Wasser trinken.

Biraz su içmek zorundasın.

trinken içki içmek

Möchten Sie etwas trinken gehen?

Bir içki içmek ister misin?

Dann trinken Sie etwas.

O zaman içki için.

Bernard irisch, raucht, trinkt, wargh!

İrlandalı, sigara, içki içip sapıtan