umkehren için Almanca-Türkçe çeviriler:

ters · dönmek, döndürmek · geri dönmek · diğer çevirileri

umkehren ters

Genau umgekehrt, pechschwarz.

Tam tersi, kapkaranlık.

Ist alles umgekehrt da, wissen Sie?

Orada her şey tam tersi, biliyorsun.

Nein, vielleicht ist es eher umgekehrt.

Hayır. Durum tam tersi aslında.

Oder ist es umgekehrt?

Yoksa tam tersi mi?

Ich meine, wenn die Lage umgekehrt wäre

Demek istediğim eğer durum tam tersi olsaydı

Ich stecke in der gleichen Zwickmühle, nur umgekehrt.

Ben de aynı ikiliem içerisindeyim, sadece tersi.

Und jetzt ist es umgekehrt.

Şimdi tam tersi oldu.

Und wegen Eric Burden, der ihn präsentierte, oder umgekehrt, weiß nicht.

Ya da Eric Burden onu sunacaktı, ya da tam tersi. Hatırlayamıyorum.

Wir müssen Energie drosseln und Schildpolarität umkehren.

Gücü hemen kesip, kalkanlarımızı ters kutuplamalıyız.

Im Falle des Schauspielers ist es genau umgekehrt.

Bir aktörün durumunda bunun tam tersi geçerlidir.