uralt için Almanca-Türkçe çeviriler:

eski · çok eski · antik · antika · diğer çevirileri

uralt eski

Schmeckt wie ein uraltes Kräuterderivat.

Tadı eski çağlardaki baharatlara benziyor.

Eine uralte Rasse.

Eski bir ırktır.

Eine uralte Landessitte in Khalik.

Eski bir, Kalik gümrük geleneği.

uralt çok eski

Dieses Boot ist uralt.

Bu kayık çok eski.

Ich weiß nur, es ist ein uralter brauner Kleinlaster. Alt und verrostet.

Tek bildiğim çok eski bir kamyonet olduğu, kahverengi, eski ve paslı.

Der Bart ist eine uralte und stolze Tradition.

Sakal çok eski ve onurlu bir gelenektir.

uralt antik

Etwas gräulich Böses, uralter Schrecken?

Canavarca kötülük, antik çağ terörü?

Uralter Soldat, angetrieben von fehlerhafter Technologie.

Bozuk teknolojinin çalıştırdığı antik asker.

Uralte Schlangen. Weichet von dieser Dienerin Gottes.

Antik yılanlar uzaklaşın bu Tanrı hizmetkarından!

uralt antika

Brandneu und uralt.

Yepyeni ve antika.