veränderten

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Fünf Minuten haben alles verändert.

Beş dakika her şeyi değiştirdi.

Eine Stunde eine Stunde kann alles verändern.

Bir saat Yalnızca bir saat Her şeyi değiştirebilir

Ich meine, dieses Buch wird alles verändern.

Yani bu kitap her şeyi değiştirecek.

Manchmal verändert eine Entscheidung alles.

Bazen bir karar her şeyi değiştirir.

RlSC Architektur wird alles verändern.

RISC mimarisi her şeyi değiştirecek.

Danach veränderte sich alles.

Ondan sonra, her şey değişti.

Drachen! Ich liebte diesen Jungen! Ihr habt ihn verändert!

Ejderha, ben bu çocuğu seviyordum ama sen onu değiştirdin!

Ist nichts verändert, ich hab nichts angerührt.

Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şeye el sürmedim.

Einige Dinge verändern dich für immer.

Bazı şeyler seni sonsuza dek değiştirir.