verbindet

Alles ist irgendwie verbunden.

Her şey bir şekilde bağlantılı.

Alles ist miteinander verbunden.

Her şey birbirine bağlıdır.

Ich fühle mich euch beiden sehr verbunden.

İkinize de çok bağlı hissediyorum ben kendimi.

Aber wir sind miteinander verbunden.

Ama biz birbirimize bağlıyız.

Aber wir sind romantisch verbunden.

Ama biz birbirimize bağlandık!

Falsch verbunden. Dies ist ein Soba-Restaurant.

Yanlış numara.Burası bir Soba restoranı.

Wir waren immer verbunden.

Biz her zaman bağlıydık.

Denn wir alle sind irgendwie verbunden.

Çünkü bir şekilde hepimiz birbirimize bağlıyız.

Sie verbindet uns alle irgendwie.

Bir şekilde bizi birbirimize bağlıyor.

Eure undmeine Freiheit sind untrennbarmiteinander verbunden.

Sizlerin ve benim, bizim özgürlüklerimiz, birbirinden ayrılamaz!