verbotener

Mord, Benutzung verbotener Werkzeuge, Ausübung vorgeschriebener Riten.

Cinayet, yasak aletlerin kullanımı, yasak inanışların icrası.

Kennt ihr dieses verbotene Spiel?

Bu yasaklı oyunu biliyor musunuz?

Könnte ein verbotenes Gebiet sein.

Burası yasak bir bölge olabilir.

Sie ist eine verbotene Frucht!

O sanki yasak meyve gibi!

Decitabin ist kein verbotenes Medikament.

Decitabine yasak bir ilaç değil.

Nichtzahlung von Steuern, Genuss verbotener Substanzen.

Ödenmemiş vergiler. Yasadışı madde istismarı.

Deshalb ist es versteckt, ein verbotenes Spielfeld.

Bu yüzden yasak bir bölgeye gizlenmiştir.

Parasiten, Scharlatane, Kriegsprofiteure mit verbotenen Waffen.

Parazitler, şarlatanlar. Savaş vurguncularının yasak silahları.

Es ist ein verbotener Volksglaube.

Yasadışı bir halk geleneği.

Und du, Wolf, hast verbotenes Grundstück betreten.

Ve sen, kurt, yasak bölgeye giriş yaptın.