vergangen için Almanca-Türkçe çeviriler:

geçmiş · diğer çevirileri

vergangen geçmiş

Offensichtlich ist ein Jahr vergangen.

Açıkça görülüyor ki bir yıl geçmiş.

Nein, das ist doch vergangen.

Hayır. Hayır, o geçmişte kaldı.