verhört

Wer verhört ihn?

Onu kim sorguluyor?

Ist dies ein Verhör oder eine Befragung?

Bu bir sorgulama mı, yoksa röportaj mı?

Verhör ihn einfach weiter.

Onu sorgulamaya devam et.

Ich dachte, erweitertes Verhör wäre verboten.

Sorgulama bizde yasa dışı sanıyordum.

Ich habe diese Spione verhört

Bu casusları sorguya çekiyordum

Habt ihr ihn verhört?

Onu sorguya çektin?

Esmeraldas Verhör, ich

Esmeralda'nın ifadesi, ben

Ich liefere ihn fürs Verhör.

Onu sorgulamanız için getirdim.

Keiner wird verhört.

Kimse sorguya çekilmiyor.

Ihn wochenlang verhört.

Haftalarca sorguya çektik.