verlieren için Almanca-Türkçe çeviriler:

kaybetme, kaybetmek · kaybolmak · yitirmek · kazanmak · kilo kaybetmek · diğer çevirileri

verlieren kaybetme, kaybetmek

Dann ist alles verloren!

O zaman her şeyi kaybettik.

Jeder verliert jemanden.

Herkes birini kaybeder.

Wir verlieren rapide an Luft.

Lânet! Hızla hava kaybediyoruz.

verlieren kaybolmak

Ich fühle mich hier auch verloren.

Ben de burada kaybolmuş hissediyorum.

Verlor'nes kehrt zurück bei Nacht.

Kaybolmuş olan geri alınacak.

Alles ist verloren.

Her şey kayboldu.

verlieren yitirmek

Deutschland hat vier Millionen Söhne verloren.

Almanya dört milyon evladını yitirdi.

All diese Momente werden verloren sein, im Zeitvergehen, wie Tränen im Regen.

Bütün bu anlar zaman içinde yitip gidecek tıpkı yağmurdaki gözyaşları gibi.

Minigolf hat eine Legende verloren.

Mini golf bir efsaneyi yitirdi.

verlieren kazanmak

Er gewinnt, ich verliere.

O kazanıyor, ben kaybediyorum.

verlieren kilo kaybetmek

Nach den Magenschmerzen verlor er Gewicht.

Karın ağrısından sonra kilo kaybetti.