verlobt için Almanca-Türkçe çeviriler:

nişanlı · diğer çevirileri

verlobt nişanlı

Ist sie eine gute Verlobte?

İyi bir nişanlı mıdır? Evet.

Ich wünsche mir ein Kind, einen Ehemann, eine Verlobte, ein Auto, Geld, Ruhm, Glück, Gesundheit.

Bana bir çocuk bir koca bir nişanlı bir araba, para şöhret, mutluluk sağlık ver." yazıyor.

Während alle anderen entweder erfolgreich, verlobt, reich oder glücklich sind.

Diğer herkes ise ya işinde başarılı, ya nişanlı, zengin ya da mutlu.