verschiedener

Dieser Arachnid ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien.

Bu örümcek, bazı sıradışı teknolojilerin sapmasından oluştu. Haydi.

Ich versuchte verschiedene Lösungen, Tetrodotoxin, Glukose, Methylen

Ben bir sürü formül denedim Tetrodotoksin glukoz, metilin

Nach mehreren Therapiejahren konnten wir deine verschiedenen Identitäten isolieren.

Birkaç yıllık terapiden sonra farklı kimliklerini ayrıştırmak üzereydik.

Sind beides Primaten. Aber sie haben komplett verschiedene Charakterzüge.

İkisi de primat ama ikisinin de karakterleri birbirinden farklı.

Verschiedene Menschen für verschiedene Dinge.

Farklı şeyler için farklı insanlar var.

Zwei Opfer, zwei verschiedene Zustände.

İki kurban, iki farklı eyalet.

Verschiedene Mixturen, für verschiedene Stadien.

Farklı aşamalar için farklı karışımlar.

Insekten, verschiedene mineralische Partikel, Schleim.

Haşaratlar, çeşit çeşit tenacikler, balgam.

Wir haben verschiedene Möglichkeiten.

Elimizde bir sürü seçenek var.

Sie haben völlig verschiedene Sachen bestellt.

Tamamen farklı şeyler sipariş etmişler.