versteckt için Almanca-Türkçe çeviriler:

saklı · gizli · diğer çevirileri

versteckt saklı

Sie könnten überall versteckt sein, oder?

Herhangi bir yere saklanmış olabilir, değil mi?

Bitte, versteck sie hier!

Lütfen onu burada sakla

Da unten muss sein Versteck sein.

Aşağıda saklanacak bir yer olmalı.

versteckt gizli

Wir haben irgendwo ein Sextape versteckt.

Bir yerlerde gizli seks kasedimiz var.

Legionäre, in einem dieser Fässer ist eine Geheimwaffe versteckt.

Birlikler! Bu fıçıların birinin içinde gizli bir silah var.

Es ist eine integrierte, versteckte Nanoroutine, ein Detail des Chyron-Chip.

Kiron çipin dizaynında kodlanmış gizli bir "nano-program" olduğunu biliyorum.