versuchte

Ich versuchte verschiedene Lösungen, Tetrodotoxin, Glukose, Methylen

Ben bir sürü formül denedim Tetrodotoksin glukoz, metilin

Jemand versucht mich umzubringen.

Biri beni öldürmeye çalışıyor!

Jemand versucht uns umzubringen!

Biri bizi öldürmeye çalışıyor.

Sie könnte versucht haben, uns etwas mitzuteilen.

Bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir.

Jemand versucht ihn umzubringen.

Birisi onu öldürmeye çalışıyor.

Netter Versuch, aber ich habe sie auch gesehen.

İyi denemeydi ama yazıyı ben de gördüm.

Nein, aber ein netter Versuch.

Hayır, ama iyi denemeydi.

Wer versucht Sie umzubringen?

Kim seni öldürmeye çalışıyor?

Jemand versucht, mich umzubringen. Hilfe!

Birileri beni öldürmeye çalışıyor.

Ich hab versucht, dich anzurufen.

Ben de sana ulaşmaya çalışıyordum.