vertrauenswürdigsten

Laut Ihnen, eine vertrauenswürdige Quelle.

Sana göre kendisi güvenilir bir kaynak.

Lieber, vertrauenswürdiger MiIhouse.

Sevgili, güvenilir Milhouse.

Sie wirken vertrauenswürdig.

Güvenilir birine benziyorsun.

Der scheint vertrauenswürdig.

Güvenilir birine benziyor.

Ich denke, es lässt mich vertrauenswürdig aussehen.

Bence bu, beni daha güvenilir gösterecek.

Kiryl Morozov ist einer der vertrauenswürdigsten Berater von Putin.

Kiryl Morozov, Putin'in en güvenilir danışmanlarından biri.

Mir würden eine Begnadigung, Landurkunde und ein vertrauenswürdiger Governor reichen.

Ben bir af çıkarıp, toprakları tapulayarak güvenebileceğimiz bir idareci bulmaktan yanayım.

Cara war Rahls fähigste und vertrauenswürdigste Schwester des Strafers.

Cara, Darken Rahl'ın en yetenekli ve güvenilir Agiel Kardeşi'ydi.

Genau wie du, Mr. Vertrauenswürdig.

Sanki sen Bay Güvenilirsin.

Denkst du, dass Taub wirklich als der vertrauenswürdigste Arzt hier rüberkommt?

Sence de Taub buradaki en güvenilir doktor izlenimi mi yaratıyor?