verwandte için Almanca-Türkçe çeviriler:

akraba · yakın · diğer çevirileri

verwandte akraba

Nein, kein Verwandter, aber sehr wichtig.

Hayır akrabam falan değil; ama çok önemli.

Keine weiteren Besucher, Gratulanten oder entfernte Verwandte!

Ne ziyaretçilere, ne de akrabalara ihtiyacımız var!

Ein Verwandter starb in einer Irrenanstalt.

Çok yakın bir akrabam tımarhanede öldü.

verwandte yakın

Ein Verwandter starb in einer Irrenanstalt.

Çok yakın bir akrabam tımarhanede öldü.

Jason Greenfield starb vor zwei Wochen an einer Überdosis Heroin, keine näheren Verwandten.

Jason Greenfield, iki hafta önce aşırı dozdan ölmüş, yakın akrabası yok.

Ihren Mann oder einen nahen Verwandten.

Kocanız ya da yakın bir akrabanız.