verwirrend için Almanca-Türkçe çeviriler:

karıştırmak · diğer çevirileri

verwirrend karıştırmak

Eine Sache verwirrt mich.

Bir şey kafamı karıştırıyor.

Deshalb ist er sehr ängstlich und verwirrt.

Bu yüzden çok korkuyor ve kafası karışıyor.

Don Alejandro verwirrt mich.

Don Alejandro kafamı karıştırıyor.