vier için Almanca-Türkçe çeviriler:

dört · diğer çevirileri

vier dört

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Vier Monate später

Dört ay sonra.

Vier Kandidaten, drei Plätze.

Dört aday, üç kişilik yer.