vorbei için Almanca-Türkçe çeviriler:

önünden · olmuş bitmiş · geçmiş · diğer çevirileri

vorbei önünden

Sagten Sie gerade "vorbei"?

Az önce "bitti" mi dediniz?

Und meine Schicht? Sie ist gerade vorbei.

Ve benim vardiyam az önce sona erdi.

Das ist schon lange vorbei.

Uzun zaman önce gitti.

vorbei olmuş bitmiş

Dann wäre morgen alles vorbei.

O zaman yarın, herşey bitmiş olurdu.

Vorbei, erledigt. weg.

Oldu bitti gitti.

Beruhige dich, Herbie, es ist vorbei.

Sakin ol, Herbie. Artık bitti.

vorbei geçmiş

Aber die Vergangenheit ist vorbei.

Ama artık hepsi geçmişte kaldı.

Das Barbarenzeitalter ist vorbei.

O, artık utandığımız bir geçmiş.

Hamburg ist vorbei.

Hamburg geçmişte kaldı.