würde için Almanca-Türkçe çeviriler:

onur · asalet · diğer çevirileri

würde onur

Und wenn ein so angesehener Kritiker und Kunsthändler uns die Ehre erweisen würde

Saygıdeğer bir eleştirmen ve bir sanat simsarının bize katılmasından onur duyarız.

Es würde uns viel Ehre einbringen.

Bu bize büyük onur kazandırır.

Ich würde ihr Werk gern mit einem Multi-Media Projekt zusammen mit Mercedes ehren.

Bir multi-medya projesi ile onun katkılarını onurlandırmak istiyorum Mercedes ile.

würde asalet

Und dann ging sie, Kopf hoch gehalten, ihre Anmut und Würde unsolid.

Sonra o da çıktı. Başı dik, zarafetini ve asaletini koruyarak.

Einen echten Helden mit Würde und Anstand.

Gerçek bir kahraman, saygınlık ve asalet sahibi.