wütend için Almanca-Türkçe çeviriler:

kızgın · sinirli · öfkeli · hiddetli · diğer çevirileri

wütend kızgın

Manchmal werde selbst ich wütend.

Bazen ben bile kızgın oluyorum.

Wütend Kanadier ohne Zähne.

Dişi olmayan kızgın Kanadalılar.

Wieso ist er so wütend?

Neden bu kadar kızgın?

wütend sinirli

Nein, aber sie waren wütend.

Hayır ama çok sinirli gibiydiler.

Ich habe sie noch nie so wütend gesehen.

Onu daha önce hiç bu kadar sinirli görmemiştim.

Ich habe Miles wütend gesehen.

Miles'ı çok sinirli gördüm.

wütend öfkeli

Deine Tochter ist übrigens wütend.

Bu arada, kızın çok öfkeli.

Ich will aber wütend bleiben.

Ben öfkeli kalmak istiyorum.

Annie ist wütend!

Annie çok öfkeli.

wütend hiddetli

Warum so wütend, Mr. Seacord?

Bu ne hiddet Bay Seacord?