waffe için Almanca-Türkçe çeviriler:

silah · diğer çevirileri

waffe silah

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Wir brauchen eine größere Waffe.

Bize daha büyük bir silah gerekecek.

Jüdische Waffen sind ziemlich happig.

Oha! Yahudi silahları biraz pahalıymış.