warf için Almanca-Türkçe çeviriler:

at · diğer çevirileri

warf at

Werfen Sie sie sofort raus.

Onu dışarı at, hemen.

Wirf ihn zurück.

Tamam. Geri at.

Er demolierte Computer, warf Stühle durchs Fenster, zerbrach Reagenzgläser.

Kırılan bilgisayarlar, pencereden atılan sandalyeler, kırık deney tüpleri.