wegen için Almanca-Türkçe çeviriler:

için · yüzünden · nedeniyle · sonrasında · çünkü · -den dolayı · dolayı · sebebiyle · sonucunda · uğruna · diğer çevirileri

wegen için

Sie koennten ein Disziplnarverfahren wegen Verzoegern einer Auslieferung bekommen.

Şüphelinin teslimini geciktirdiğiniz için hakkınızda kovuşturma açılabilir.

Ich bin wegen ihr zurück, Charlie.

Onun için geri geldim Charlie.

Ich bin wegen Janet Cooper hier.

Buraya Janet Cooper için geldim.

wegen yüzünden

Aber ich habe wegen Ihrer Maschine eine Freundin verloren.

Ama ben, senin makinen yüzünden bir arkadaşımı kaybettim.

Wegen eines Jungen.

Bir çocuk yüzünden.

Wegen Crunchs Vorstrafen wird Interpol eingeschaltet.

Crunch'ın sabıkası yüzünden Interpol çağrılacak.

wegen nedeniyle

Wieso sollten sie ihn wegen einer Waffe töten?

Onu neden bir silah için öldürmeye çalışsınlar ki?

Warum sind Sie dann weg?

Neden ayrıldın o zaman?

Wegen Ihres Fachwissens?

Uzmanlığınız nedeniyle mi?

wegen sonrasında

Zwei Monate später wurde ich wegen schwacher Arbeitsleistung gefeuert.

İki ay sonra yetersiz performanstan dolayı beni işten kovdular.

Wegen der überstunden schauen wir später.

Fazla mesai ücretini sonra konuşuruz.

Besonders nachdem Riley weg ist.

Özellikle Riley öldükten sonra.

wegen çünkü

Nichts ist passiert, nichts wird passieren, denn ich gehe weg.

Hiçbir şey olmadı ve hiçbir şey olmayacak çünkü gidiyorum.

Nein, denn wir gehen weit weg.

Hayır çünkü çok uzaklara gidiyoruz.

Denn viele Mütter haben mich wegen Erdnuss-Querkontamination gefragt.

Çünkü birçok anne fıstık bakterileri bulaşıcılığı hakkında sorular soruyorlardı.

wegen -den dolayı

Zwei Monate später wurde ich wegen schwacher Arbeitsleistung gefeuert.

İki ay sonra yetersiz performanstan dolayı beni işten kovdular.

Wegen vielen Gründen.

Birçok nedenden dolayı.

Wegen einer Namensverwechslung, wird's keine Tussi geben.

Bir terminoloji karışıklığından dolayı, çıtır falan olmayacak.

wegen dolayı

Zwei Monate später wurde ich wegen schwacher Arbeitsleistung gefeuert.

İki ay sonra yetersiz performanstan dolayı beni işten kovdular.

Wegen vielen Gründen.

Birçok nedenden dolayı.

Wegen einer Namensverwechslung, wird's keine Tussi geben.

Bir terminoloji karışıklığından dolayı, çıtır falan olmayacak.

wegen sebebiyle

Sie hat ihn wegen verschiedenen Gründen verlassen.

Çeşitli sebeplerden dolayı terk etti onu.

Mangelnde Verfügbarkeit von Drogen wegen Polizeimaßnahmen.

Polis baskısı sebebiyle azaltılan uyuşturucu kullanımı.

Eigentlich ist es wegen Fletcher.

Şey, aslında, sebep Fletcher.

wegen sonucunda

Tut mir leid wegen Kevin, doch letztendlich es ist für das Beste.

Kevin için üzgünüm ama sonuçta bu herkes için en iyisi.

Es gibt einen Weg aber das Resultat ist nicht vorhersehbar.

Aslında bir yolu var ama sonuçları önceden tahmin edilemez.

Ja, aber wir sind wegen Ric hier, oder?

Evet ama sonuçta Ric için buradayız değil mi?

wegen uğruna

Das ganze Getue wegen nichts.

Bütün bu yaygara bir hiç uğruna.

Du lehnst also eine Revolution wegen Aromaprofilen ab?

Koku uğruna bir devrimi elinin tersiyle itiyor musun?