welcher için Almanca-Türkçe çeviriler:

hangisi, hangi · ne · ki · nasıl · ki o · diğer çevirileri

welcher hangisi, hangi

Verteilung. Welche Nachhaltigkeitsstrategien sind hier sinnvoll?

Burada hangi sürdürülebilirlik stratejileri mantıklı geliyor?

Für welche Stelle?

Hangi pozisyon için?

Welches andere Netz?

Hangi ağa bağlanacak?

welcher ne

Ich verstehe dich, aber welche Wahl haben wir schon?

Seni anlıyorum ama başka ne şansımız var ki?

Welche Sorte Probleme?

Ne tür sorunlara?

Welche Art der Befreiung wünschen Sie?

Ne tür bir aklanma istiyorsunuz?

welcher ki

Ich verstehe dich, aber welche Wahl haben wir schon?

Seni anlıyorum ama başka ne şansımız var ki?

Aber welche Wahl hatte ich?

Ama başka seçeneğim yoktu ki.

Drei hartverdiente Monate, welche böse Enden hätten können.

Üç zor kazanılmış ay, ki kötü sona erebilirdi.

welcher nasıl

Welche Beweise können Sie uns vorlegen?

Bize nasıl bir kanıt gösterebilirsin?

Für welche Art Königin hältst du dich?

Sen, nasıl bir kraliçe olduğunu sanıyorsun?

Welche Art Gewürzladen führst du?

Nasıl bir aktar işletiyorsun sen?

welcher ki o

Welch einfache Tat es ist, dein Genick zu brechen.

Boynunu kırmak o kadar basit bir şey ki.

Welcher ist das?

Hangisi ki o?