wenigstens için Almanca-Türkçe çeviriler:

en az · en azından · hiç olmazsa · hiç değilse · diğer çevirileri

wenigstens en az

Wenigstens habe ich keine Rückgratverkrümmung durch meine Koronar-Venen wie andere Leute.

En azından bazıları gibi koroner damarlarım yüzünden skolyoz olmuyorum.

Ich wäre wenigstens eine angesehene Profilerin.

En azından prestijli bir profilci olacağımı.

Ich habe wenigstens angeklopft.

En azından kapıyı çalıyorum.

wenigstens en azından

Wenigstens habe ich keine Rückgratverkrümmung durch meine Koronar-Venen wie andere Leute.

En azından bazıları gibi koroner damarlarım yüzünden skolyoz olmuyorum.

Ich wäre wenigstens eine angesehene Profilerin.

En azından prestijli bir profilci olacağımı.

Ich habe wenigstens angeklopft.

En azından kapıyı çalıyorum.

wenigstens hiç olmazsa

Nimm wenigstens einen Keks.

Hiç olmazsa bir bisküvi al.

Wenigstens bin ich konsequent.

Hiç olmazsa ben tutarlıyım. Tom

Das wird nicht einfach für mich, aber wenigstens warst du ehrlich.

Bu benim için hiç kolay olmayacak ama en azından dürüst davranıyorsun.

wenigstens hiç değilse

Wenigstens bin ich keine Mörderin.

Hiç değilse bir katil değilim.

Lass wenigstens die Tür offen.

Hiç değilse kapıyı açık bırak.

Wenigstens hab ich 'ne Ausrede.

Hiç değilse benim bir bahanem var.