wertvoll için Almanca-Türkçe çeviriler:

değerli · kıymetli · yararlı · diğer çevirileri

wertvoll değerli

Sie ist ein sehr wertvoller Handelsartikel.

O bizim için çok değerli bir parça.

Wir verschwenden hier wertvolle Zeit, Leute.

Değerli vaktimizi burada harcıyoruz, millet.

OTI ist ein wertvolles Instrument für uns, Mr. Präsident.

GOİ, bizim için değerli bir vasıta, Bay Başkan.

wertvoll kıymetli

Nein, er hat etwas sehr Wertvolles gestohlen.

Hayır, oldukça kıymetli bir şey çaldı.

Die sind sehr wertvoll für mich

Bunlar benim için çok kıymetli.

Das ist ein wertvoller archäologischer Fund.

Bu çok kıymetli bir arkeolojik keşif.

wertvoll yararlı

Partys sind doof und eine Verschwendung wertvoller Boov-Zeit.

Partiler işe yaramaz ve Buflar için tam bir vakit kaybıdır.