wichtig için Almanca-Türkçe çeviriler:

önemli · büyük · mühim · ağır · diğer çevirileri

wichtig önemli

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Alles ist wichtig.

Her şey önemli.

Familie ist wichtig für sie.

Aile onun için önemli.

wichtig büyük

Könnte ein wichtiger Kunde werden.

Çok büyük bir müşteri olabilir.

Meine erste wichtige Entscheidung

Bu benim ilk büyük kararım.

Aber es gibt nur eine Eröffnung, und alle wichtigen Leute werden dort sein.

Ama yalnızca bir büyük açılış gecesi Var, Ve bütün önemli insanlar orada olacak.

wichtig mühim

Angeblich ist es einer der Schlüssel, die etwas sehr Wichtiges wegschlossen.

İddialara göre, çok mühim bir şeyi kilitleyen anahtarlardan biri.

Gibt es etwas Wichtiger als sauberes Wasser in Entwicklungsländern?

Gelişmekte olan ülkelerde temiz sudan daha mühim bir şey var mı?

Aber Mitchell, das ist wichtig.

Ama Mitchell, bu çok mühim.

wichtig ağır

Das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, sind die Slow-Blows.

Önemli bir şey değil, önemli olan şey ağır saksodur!