wissen için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilmek · bilim · bildik · bilgi · haberi olmak · malumat · diğer çevirileri

wissen bilmek

Wir haben keine überschneidenden Interessensgebiete, soweit ich weiß.

Bildiğim kadarıyla konuşabileceğimiz herhangi bir ortak noktamız yok.

Darüber weiß ich überhaupt nichts.

Bunun hakkında hiç bir şey bilmiyorum.

Dann wissen Sie,

O zaman biliyorsun

wissen bilim

Wir haben keine überschneidenden Interessensgebiete, soweit ich weiß.

Bildiğim kadarıyla konuşabileceğimiz herhangi bir ortak noktamız yok.

Vorher sollten Sie noch etwas wissen.

Ondan önce bilmen gereken bir şey var.

Ich will nichts wissen.

Bir şey bilmek istemiyorum.

wissen bildik

Nein, sie weiß gar nichts.

Hayır, hiçbir şey bildiği yok.

Wie ihr wisst, sagt Jack Konig, sie wollen eine Werbeaktion.

Bildiğin gibi. Jack Koening yeni bir promosyon istediklerini söyledi.

Du weißt, das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens.

Bildiğin gibi bu hayatının en önemli kararı olacak.

wissen bilgi

Ich weiß, aber ich habe neue Informationen.

Biliyorum ama yeni bir bilgi geldi.

Wissen, Erfahrung, Disziplin!

Bilgi deneyim disiplin..

Ich weiß, du brauchst weitere Informationen.

Biliyorum daha fazla bilgiye ihtiyacın var.

wissen haberi olmak

Nein, wenn ich gewusst hätte

Hayır eğer haberim olsaydı

Die gute Nachricht ist Ich weiß genau, wie er aussieht.

İyi haber ise tam olarak nasıl göründüğünü biliyorum.

Niemand außer Bobby und Tara darf davon wissen.

Bobby ve Tara dışında kimsenin bundan haberi olmamalı.

wissen malumat

Was wisst Ihr über diesen Hexer?

Bu büyücü hakkında ne malumatın var?