woanders için Almanca-Türkçe çeviriler:

başka yere, başka yerde · diğer çevirileri

woanders başka yere, başka yerde

Vielleicht sollten wir sie woanders hinbringen.

Belki de onu başka bir yere taşımalıyız.

Ich hätte dich woanders hinfahren sollen.

Seni başka bir yere götürmeliydim.

Wir können auch woanders hingehen.

Başka bir yere de gidebiliriz.