wurmloch için Almanca-Türkçe çeviriler:

delik · solucan deliği · diğer çevirileri

wurmloch delik

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Ich höre. Fünf Tagesreisen von hier ist ein zyklisches Wurmloch.

Beş günlük bir yolculukla ulaşılabilecek bir döngüsel solucan deliği var.

Es ist kein gewöhnliches Wurmloch.

Sıradan bir solucan deliği değil.

wurmloch solucan deliği

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Ich höre. Fünf Tagesreisen von hier ist ein zyklisches Wurmloch.

Beş günlük bir yolculukla ulaşılabilecek bir döngüsel solucan deliği var.

Es ist kein gewöhnliches Wurmloch.

Sıradan bir solucan deliği değil.