zehn için Almanca-Türkçe çeviriler:

on · diğer çevirileri

zehn on

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins, zwei sieben, acht zehn.

Bir, iki sekiz, dokuz, on.

Ich hab jetzt zehn.

Şu anda on oldu.