zeigen için Almanca-Türkçe çeviriler:

göstermek · görünmek · ortaya çıkmak · kanıtlamak · diğer çevirileri

zeigen göstermek

Aber zuerst möchte ich Ihnen etwas zeigen.

Ama önce bir şey göstermek istiyorum.

Zeigt's ihnen, Jungs.

Gösterin onlara çocuklar.

Nun, Sir, ich weiß, dass ein Flugzeug auf Sie wartet aber wenn Sie mir gestatten, möchte ich Ihnen etwas zeigen.

Efendim, sizin için bekleyen bir uçağınız olduğunu biliyorum Fakat, eğer bana izin verirseniz, Size bir şey göstermek istiyorum.

zeigen görünmek

Spock, ich möchte Ihnen etwas zeigen.

Spock, görmeni istediğim bir şey var.

Der V P-Scan zeigt eine Lungenembolie.

VQ taramasında pulmoner emboli göründü.

OK, Mr. Navorski. Zeigen Sie mir bitte Ihr Rückflugticket.

Pekala, Bay Navorski, dönüş biletinizi görmem gerekiyor.

zeigen ortaya çıkmak

Komm einfach heraus und zeige dich!

Ortaya çık ve kendini göster!

Die Premiere morgen zeigt Lina Lamont, das große Musical-Talent.

Yarın geceki gala Lina Lamon'un büyük müzik yeteneğini ortaya çıkaracak.

zeigen kanıtlamak

Es zeigt, dass du ein rassistisches Schwein bist.

Bu senin ırkçı bir domuz olduğunu kanıtlıyor.