zerstören için Almanca-Türkçe çeviriler:

yok etmek · imha · imha etmek · mahvetmek · bozmak · tahrip · zarar · tahrip etmek · yıkmak · saldırmak · diğer çevirileri

zerstören yok etmek

Warum würde mich jemand zerstören wollen?

Neden biri beni yok etmek istesin ki?

Ihre Funkboje wurde zerstört.

Kayıt imleyiciniz yok edildi.

Du hast alles zerstört!

Sen! Her şeyi yok ettin!

zerstören imha

Nein, nein. Regenmacher zerstört Ölfelder.

Hayır Yağdırıcı, petrol sahalarını imha ediyor.

Sofort oder ich zerstöre ihn.

Hemen, yoksa onu imha ederim.

Wenn Sie das Reaktorgebäude demolieren, wird das Kühlungssystem genauso zerstört.

Reaktör binasını yıkarsanız, aynı zamanda soğutma sistemini de imha edersiniz.

zerstören imha etmek

Nein, nein. Regenmacher zerstört Ölfelder.

Hayır Yağdırıcı, petrol sahalarını imha ediyor.

Doch. Eine Klingonen-Armada wurde zerstört.

Bir Klingon donanması imha edildi.

Ist sie wirklich zerstört?

Gerçekten imha edildi?

zerstören mahvetmek

House, wenn es eine andere Infektion ist, werden die Steroide ihr Immunsystem zerstören.

House, eğer bu başka bir enfeksiyonsa, kortizon bağışıklık sistemini mahvedecektir.

Er zerstört alles.

Her şeyi mahvediyor.

Sie zerstört alles und ist peinlich!

Her şeyi mahvediyor, utanç verici.

zerstören bozmak

Diese Fahrzeuge zerstören die Intaktheit des Tatortes.

Bu araçlar olay yerinin bütünlüğünü bozacak.

Du bist meine beste Freundin. Ich möchte das nicht zerstören.

Sen benim en iyi arkadaşımsın Bunu bozmak istemiyorum.

Der Unfall, der die Buchbindemaschine zerstöre, war kein Unfall.

Cilt makinelerini bozan kaza aslında kaza değildi.

zerstören tahrip

Wenn Sie Bob Seger suchen, die wurden schon vor Jahren zerstört.

Eğer Bob Seger'a bakacaksanız, onlar yıllar önce tahrip edildi.

Sie lautet: "McMurdo wurde zerstört.

Mesaj şöyle, "McMurdo tahrip edildi.

Warum sollte ein antiker japanischer Krieger ein verdammtes Apothekenschild in Woodbury zerstören?

Neden antik bir Japon savaşçısı Woodbury'deki saçma bir eczaneyi tahrip etsin ki.

zerstören zarar

Dieses Stück Plastik ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Bu plastik parçası tanınmayacak kadar zarar görmüş.

Er muss zerstört werden bevor er mehr Schaden anrichtet, und Deon

Bu şey yok edilmeli. Daha fazla zarar vermeden önce yok edilmeli ve Deon

Und die beschädigten Zellen müssen zerstört werden.

Ve de zarar görmüş hücreler yok edilmeli.

zerstören tahrip etmek

Wenn Sie Bob Seger suchen, die wurden schon vor Jahren zerstört.

Eğer Bob Seger'a bakacaksanız, onlar yıllar önce tahrip edildi.

Sie lautet: "McMurdo wurde zerstört.

Mesaj şöyle, "McMurdo tahrip edildi.

Warum sollte ein antiker japanischer Krieger ein verdammtes Apothekenschild in Woodbury zerstören?

Neden antik bir Japon savaşçısı Woodbury'deki saçma bir eczaneyi tahrip etsin ki.

zerstören yıkmak

Ich werde seine Fischmarktbude zerstören und seinen ganzen Fisch vergiften!

Balık tezgahını başına yıkacağım ve tüm balıklarını zehirleyeceğim.

Ich muss nur eine Ehe zerstören.

Tek yapmam gereken bir evliliği yıkmak.

Der Präsident zerstört, Harriburton baut neu.

Başkan yıkar, Harriburton da inşa eder.

zerstören saldırmak

Hast du Gunnars Dorf zerstört?

Gunnar'ın köyüne saldırdın mı?