zurück için Almanca-Türkçe çeviriler:

geriye, geri, geride · tekrar · yine · arkada, arka · geriye doğru · diğer çevirileri

zurück geriye, geri, geride

Bitte, bitte komm zurück.

Lütfen, lütfen geri gel.

Kommt bitte zurück!

Geri gelin lütfen.

Monate später ging ich zurück.

Aylar sonra, geri döndüm.

zurück tekrar

Wir gehen heute Abend zurück.

Bu gece tekrar gidiyoruz.

Hey, willkommen zurück.

Tekrar hoş geldin.

Willkommen zurück, Henry.

Tekrar hoşgeldin, Henry.

zurück yine

Trotzdem, kommen Sie wegen ihm zurück.

Yine de onun için geri döndün.

Komm zurück, wann immer du willst!

Ne zaman istersen yine gel!

Purpleberry Pond" kommt nach diesen Werbebotschaften zurück

Mor Dut Göleti bu mesajdan sonra yine sizlerle!

zurück arkada, arka

Sie ließen sogar etwas zurück, Euer Gnaden.

Hatta arkalarında bir şeyler bıraktılar majesteleri.

Jungs, kreisförmig zurück, kreisförmig zurück!

Arkasından dolaşın! Arkadan dolaşın!

Linker Fuß zurück.

Sol ayak arkada.

zurück geriye doğru

Richtig oder falsch, es gibt kein Zurück.

Doğru ya da yanlış, geri dönüşü yok.