zurückbringen için Almanca-Türkçe çeviriler:

geri getirmek · götürülmek · dönmek · diğer çevirileri

zurückbringen geri getirmek

Ich kann sie wohlbehalten zurückbringen.

Onu sağ salim geri getirebilirim.

Warum hast du mich dann zurückgebracht?

O zaman beni neden geri getirdin?

Ihr habt Erik zurückgebracht. Oder?

Erik'i geri getirdiniz, değil mi?

zurückbringen götürülmek

Ich muss dich zurückbringen zur Menschensiedlung.

Seni insan köyüne geri götürmek zorundayım.

Wer wird dich zurückbringen?

Kim seni geri götürecek?

Wir müssen dich sofort zurückbringen.

Seni hemen geri götürmeliyiz.

zurückbringen dönmek

Die Motor-Gleiter sollten zurückgebracht werden.

Parahawk'ların geri dönmesi gerekiyordu.

Und eines Tages wurde er zu mir zurückgebracht.

Ve bir gün, oğlum bana geri dönmüştü.