zur

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.

Computer, Kalkulation zur Matrixumwandlung durchführen.

Bilgisayar, dönüşümsel matriks hesaplamalarını başlat.

Wir brauchen keine Patentlösungen, sondern eine Rückkehr zur Normalität.

Etkisiz çözümlere değil. normalliğe dönüşe ihtiyacımız var.

Schwestern. Macht euch bereit zur Entweihung dieser falschen Körper.

Kardeşlerim, bu sahte vücutları aşağılamaya hazır olun.

Hier werden uneinsichtige Passagiere, bis zur Landung eingeschlossen.

Bu sayede, problemli yolcuları inişe kadar, burada tutuyorlar.

Ich gehe jetzt zur Arbeit.

Ben şimdi işe gidiyorum.

Jetzt sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Ama şimdi tanınmayacak kadar yanmış hâldeler.

Nach jenem Heiligabend wurde Jean-Baptistes Versetzung zur Strafe.

O Noel arifesinden sonra Jean-Baptiste'in tayini onaylandı.

Dann komm zurück zur Schule.

O zaman okula geri dön.

Sein Metabolismus überkompensiert, zwingt sein Nervensystem zur Abschaltung.

Metabolizması aşırı tepki gösteriyor sinir sistemini kapatmaya zorluyor.