zweimal için Almanca-Türkçe çeviriler:

iki kez · iki kere · diğer çevirileri

zweimal iki kez

Jemand versuchte ihn zweimal umzubringen.

Biri onu iki kez öldürmeye çalıştı.

Sie wurde zweimal gefeuert.

İki kez işten atıldı.

Ich selbst sehe meine Tochter ein oder zweimal im Jahr.

Ben kızımı yılda bir ya da iki kez görüyorum.

zweimal iki kere

Vielleicht einmal oder zweimal.

Belki bir veya iki kere.

Wer würde zweimal hinsehen?

Kim iki kere bakar ki?

Es ist ein oder zweimal passiert.

Bu bir ya da iki kere oldu.