Airlines

Sure, Sierra Airlines wasn't the biggest and the best, it was the smallest and the absolute worst.

Sierra Havayolları tabii ki en büyük ve en iyi havayolu değildi. En küçüğü ve kesinlikle en kötüsüydü.

American Airlines. You've got something of mine and I want it back.

American Airlines. sende bana ait birşey var.. ve ben onu geri istiyorum

This is Patient Zero, an airline steward from New York and the starting point of this particular group.

Bu Hasta: Sıfır, New York'tan bir havayolu görevlisi ve bu özel grubun başlangıç noktası.

Ladies and gentlemen, thank you for flying Columbia Airlines.

Bayanlar ve baylar, Columbia Hava Yollarıyla uçtuğunuz için teşekkürler.

An airline ticket from Nice to New York and a New York driver's license.

Nice'ten New York'a bir uçak bileti ve New York'ta geçerli bir sürücü belgesi.

Welcome to Mickey Smith airlines, please enjoy your flight!

Mickey Smith havayollarına hoş geldiniz. Lütfen uçuşun tadını çıkarın.

The airline company will guarantee one year's international free travel.

Havayolu şirketi garanti edecek bir yıllık uluslararası serbest seyahat.

Oh, this isn't a commercial airline, sir.

Oh, bu ticari bir havayolu değil, efendim.

Well, between Charles De Gaulle and Heathrow Airport, there are two national airlines.

Charles De Gaulle ve Heathrow Hava alanı arasında, iki ulusal hava yolu var.

But this piece could have come from any American Airlines plane.

Ama bu parça, herhangi bir Amerikan Havayolları uçağından gelmiş olabilir.