Annette

Let's dig a grave for Sophia, and Annette and Shawn over by those trees.

Sophia için şu ağaçların oraya bir mezar kazalım, Annette ve Shawn için de.

Lively like Meg Ryan dignified like Annette Benning and unpredictable like Nicole Kidman

Meg Ryan gibi kıpır kıpır, Annette Bening gibi oturaklı Nicole Kidman gibi kararsız.

Look, Annette, I have to tell you something.

İyi. Bak Annette, sana bir şey söylemek istiyorum.

Thanks for taking me seriously, Annette.

Beni ciddiye aldığın için teşekkürler, Annette.

Well, apparently, I met some girl named Annette last night.

Görünüşe göre dün akşam Annette adında bir kızla tanıştım.

Carlos, I made this table for you and Annette as a wedding present.

Carlos, bu masayı sana ve Anet'e düğün hediyesi olarak verdim.

OK. Look, Annette, I have to tell you something.

Bak Annette, sana bir şey söylemek istiyorum.

Annette Strauss, Mary Kay Ash and Jayne Mansfield.

Annette Strauss, Mary Kay Ash ve Jayne Mansfield.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

This is my roommate, Annette.

Bu, oda arkadaşım Annette.