Archery's

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

But that's not archery. That's hunting.

Ama bu okçuluk değil, avcılık.

She's a Japanese archery champion.

Kendisi Japon okçuluk şampiyonudur.

Harbor's got a great archery program.

Harbor'da harika bir okçuluk programı var.

That's why I took up archery.

Bu yüzden okçuluk kursuna gittim.