Aren't

And that's another thing, I have to say aren't "Wish it"and" Want it" really the same thing?

Ve söylemem gereken bir şey daha var "dile"ve" iste" aynı şey değil mi?

But you're always a good girl, aren't you?

Ama sen iyi bir kız olacaksın, değil mi?

You're really just a little boy, aren't you?

Sen gerçekten de küçük bir çocuksun, değil mi?

Look, you and I aren't together anymore.

Bak, sen ve ben artık birlikte değiliz.

You are a good girl, aren't you?

Sen iyi bir kızsın, değil mi?

Yeah, you're a bad girl, aren't you?

Evet, Sen kötü bir kızsın, değil mi?

Aren't you a little old for this job?

Bu için biraz yaşlı değil misiniz?

OK, remember, these people aren't used to seeing anything like you, or you or you.

Tamam, unutmayın. Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

You and me aren't like other people.

Sen ve ben diğer insanlar gibi değiliz.

Yeah but you're different now, aren't you?

Evet ama artık eski sen değilsin, değil mi?