Arminda

Go and get the money Arminda.

Git ve parayı getir Arminda.

I'm sorry Arminda, but I have no experience at all.

Üzgünüm Arminda, ama bu konuda hiç deneyimim yok.

I swear, princess Arminda.

Yemin ederim, Prenses Arminda.

Well well, the infamous princess Arminda.

Pekala, tamam, rezil prenses Arminda.

Come and join us Arminda.

Sen de bize katılsana Arminda.

It's an order from Arminda!

Bu Arminda 'nın emridir!