Becky

Yes, he's my brother, Becky, but more importantly, he's my best friend.

Evet, o benim kardeşim, Becky. Ama daha önemlisi, o benim kankam.

And I just wanted a new daddy for Davey and Becky. Okay.

Ve ben de tam Davey ve Becky için yeni bir baba istiyordum.

So, Becky, I'm having a birthday party tomorrow night.

Becky, yarın gece bir doğum günü partisi veriyorum.

And I just wanted a new daddy for Davey and Becky.

Ve ben de, Davey ve Becky için yeni bir baba istiyordum.

It's a huge water tower. And, Becky, be careful.

Kocaman bir su kulesi ve Becky, dikkatli ol.

Becky, that is the best Halloween costume I've ever seen.

Becky Bu şu ana dek gördüğüm, en iyi Cadılar Bayramı kostümü

There's something I wanted to tell you about Becky.

Sana Becky hakkında söylemek istediğim bir şey var.

This one's for you, little sister, and for you, Becky.

Bu sizin için, küçük kardeşim ve senin için, Becky.

Oh, my name's my name's Becky, but it's written on my shirt.

Oh, benim adım benim adım Becky, tişörtüm de yazıyor zaten.

Dr. Miles Bennell and Becky Driscoll now believed heading north in a black and white Ford sedan

Şimdi kuzeye gittikleri sanılan Dr. Miles Bennell ve Becky Driscoll siyah beyaz bir Ford Sedan'dalar.