Beeblebrox

Zaphod Beeblebrox, this is a very large drink.

Zaphod Beeblebrox, bu çok büyük bir içki.

We have located the spaceship Heart of Gold and President Beeblebrox.

Altın Kalp uzaygemisini ve Başkan Beeblebrox'un yerini tespit ettik.

Arthur, this is Zaphod Beeblebrox.

Arthur, bu Zaphod Beeblebrox.

Mr Zaphod Beeblebrox?

Bay Zaphod Beeblebrox?

Zaphod Beeblebrox, our infamous President.

Zaphod Beeblebrox, kepaze Başkanımız.