Burke

For the next hour and only the next hour, you will call Mr. Caffrey special agent Peter Burke.

Önümüzdeki bir saat, sadece bir saat için Bay Caffrey'e özel ajan Peter Burke diyeceksiniz.

I'm special agent Peter Burke.

Ben özel ajan Peter Burke.

Special agent Peter Burke, FBl.

Özel Ajan Peter Burke, FBI.

Hi, I'm special Agent Peter Burke.

Merhaba, ben özel Ajan Peter Burke.

Senator, this is special agent Peter Burke and his consultant, Neal Caffrey.

Senatör bu özel ajan Peter Burke bu da danışmanı Neal Caffrey.

Special agent Peter Burke.

Özel ajan Peter Burke.

Sam, Special Agent Peter Burke, FBl.

Sam, Özel Ajan Peter Burke, FBI.

Mr. Burke, is there something I can do for you?

Bay Burke, sizin için yapabileceğim bir şey var mı?

Agent Peter Burke is here to see you.

Ajan Peter Burke, sizi görmek için burada.

Is there something else, Agent Burke?

Başka bir şey var Ajan Burke?