Camden's

Randall Doo Hickey was Camden County's first ever unintentional underwater birth.

Randall Doo Hickey Camden kasabasında yanlışlıkla sualtında doğan ilk bebekti.

And to think it all started years ago When I won camden's prettiest pretty princess.

Sanırım her şey yıllar önce Camden'ın En Güzel Yüzü ödülünü kazanmamla başladı.

L Look, there's a guy in Camden impersonating you.

Bak, Camden'da sizi taklit eden bir adam var.

Yeah, but Camden, he's

Evet, ama Camden, o..

Camden's popular restaurant owner Ernie Belcher.

Ernie Belcher. Camden'da meşhur bir restoran sahibi.

Camden County's first hot immigrant.

Camden Kasabasının ilk göçmeniydi.

Kryger's headed to Camden Library.

Kryger, Camden Kütüphanesine gidiyor.