Caroline

Hi, I'm Caroline and this is my business partner Max.

Merhaba, ben Caroline ve bu da benim ortağım Max.

What do you know about Tim and Caroline Price?

Tim ve Caroline Price hakkında ne biliyorsun?

But nothing, and I mean nothing, is good enough for you, Caroline!

Ama hiç bir şey, senin için yeterince iyi değil Caroline.

This is Caroline channing, your daughter Max's best friend and roommate and business partner.

Ben Caroline Channing, kızınız Max'in en iyi arkadaşı, ev arkadaşı ve ortağıyım.

Caroline and I are starting a whole new life together.

Caroline ve ben birlikte yeni bir hayata başlıyoruz.

This is not a thing, Caroline. This is a horse.

Bu bir "şey" değil Caroline, bu bir at.

Caroline, I want to apologize for what happened yesterday.

Caroline, dün olanlar için özür dilemek istiyorum.

Look, Caroline, I'm really sorry, but I am totally clean.

Bak, Caroline, çok üzgünüm ama ben tamamen temizim.

This is my girlfriend, Caroline.

Bu benim kız arkadaşım Caroline.

Kate, this is my girlfriend, Caroline.

Kate, bu benim kız arkadaşım, Caroline.