Cuyahoga

Cedar park, edgewater channel, cuyahoga valley park, euclid creek.

Cedar Parkı, Edgewater Kanalı, Cuyahoga Vadisi Parkı, Euclid Koyu.

Cuyahoga valley park, Euclid creek.

Cuyahoga Vadisi Parkı, Euclid Koyu.

They're very expensive freshwater clams from the Cuyahoga River.

O pahalı tatlı su midyeleri Cuyahoga Nehri'nden geliyor.